Ungdomsstipendium

Sedan hösten 2021 kan ungdomar som vill gå en kurs eller utbildning inom belöningsbaserad hästträning söka föreningens ungdomsstipendium. Så här fungerar det:

BHIS ungdomsstipendium delas ut två gånger per år med ett maximalt belopp som styrelsen bestämmer, just nu är det högst 2000 kr.


Stipendiet kan sökas av ungdomar som är medlemmar i föreningen och som fyller högst 18 år i år, för att träna för eller gå kurs hos tränare som också är medlem i föreningen samt innehar F-skattsedel.


För att ansöka om stipendiet kan du skicka ett mail till info@bhis.se eller fylla i formuläret här nedanför. Du kan ta hjälp av din vårdnadshavare eller någon du känner om du tycker det är svårt att göra ansökan själv.


Sista ansökningsdatum för hösten 2023 är 8 oktober. 


Du har ett år på dig att använda ditt stipendium.

Att ansöka via mail:

Ansökan skickas till info@bhis.se med rubrik Ansökan ungdomsstipendium. Mailet ska innehålla en kort presentation av ungdomen samt en beskrivning av vad ungdomen önskar använda stipendiet till.


Beviljat stipendium utbetalas mot uppvisande av kvitto eller faktura från tränaren samt inlämning av en kort skriftlig personlig berättelse om vad stipendiaten upplevt på träningen eller kursen. Berättelsen önskar föreningen få använda i våra sociala medier men stipendiaten kan vara anonym om hen så önskar. Egen bild får gärna bifogas. Om stipendiaten själv är identifierbar på bilden behövs skriftligt tillstånd av vårdnadshavare (för person ej ännu 18 år fyllda) för att föreningen ska få använda bilden.

Beslut om vem som får stipendiet

Beslut om vem som tilldelas stipendiet fattas på ordinarie styrelsemöte efter ansökningstidens utgång och meddelas per mail till samtliga sökande. Stipendiet kan ej tilldelas samma person mer än en gång per kalenderår.


Vad föreningen delar vidare på sociala medier och sin hemsida
Stipendiaten ska skicka in en berättelse till föreningen om kursen eller träningen den använt stipendiet till. Till berättelsen får stipendiaten gärna bifoga ett foto. Föreningen vill gärna publicera den berättelsen på sociala medier och sin hemsida men det är inget krav. Om stipendiaten är under 18år och en bild har bifogats där stipendiaten är identifierbar behöver styrelsen ett skriftligt tillstånd från vårdnadshavare innan bilden publiceras. 

Är du eller din tränare inte medlemmar i BHIS?

Om du eller din tränare inte har hunnit bli medlem ännu så går det bra att bli det först. Betala ett valfritt belopp 100-300kr till vår swish eller bankgiro. Ange ditt namn och en mejladress där vi kan nå dig med utskick.
Bankgiro 5507 - 7473, Swish 123 - 217 5776

Ansökningsformulär

 
 
 
 
 
 
Jag har läst och förstår vad jag behöver göra om jag får stipendiet.
 
Föreningen får dela min berättelse på sociala medier och sin hemsida.
Föreningen får dela min berättelse på sociala medier och sin hemsida men jag vill i så fall vara anonym.
Föreningen får inte dela vidare min berättelse.
 
 
Den sökande är medlem i föreningen