Ungdomsstipendium

Sedan hösten 2021 kan ungdomar som vill gå en kurs eller utbildning inom belöningsbaserad hästträning söka föreningens ungdomsstipendium. Så här fungerar det:

BHIS ungdomsstipendium delas ut två gånger per år med ett maximalt belopp som styrelsen bestämmer, just nu är det högst 2000 kr. Stipendiet kan sökas av ungdomar som är medlemmar i föreningen och som fyller högst 18 år i år, för att träna för eller gå kurs hos tränare som står på BHIS tränarlista.


För att ansöka om stipendiet fyller du i formuläret här nedanför. Du kan ta hjälp av din vårdnadshavare eller någon du känner om du tycker det är svårt att göra ansökan själv. Du har ett år på dig att använda ditt stipendium.


Sista ansökningsdatum för våren 2024 är 31 mars. 

Beslut om vem som får stipendiet

Beslut om vem som tilldelas stipendiet fattas på ordinarie styrelsemöte efter ansökningstidens utgång och meddelas per mail eller via telefon till samtliga sökande. Stipendiet kan ej tilldelas samma person mer än en gång per kalenderår.


Vad föreningen delar vidare på sociala medier och sin hemsida
Stipendiaten ska skicka in en berättelse till föreningen om kursen eller träningen den använt stipendiet till. Till berättelsen får stipendiaten gärna bifoga ett foto. Föreningen vill gärna publicera den berättelsen på sociala medier och sin hemsida men det är inget krav. Om stipendiaten är under 18år och en bild har bifogats där stipendiaten är identifierbar behöver styrelsen ett skriftligt tillstånd från vårdnadshavare innan bilden publiceras. 

Är du inte medlem i BHIS?

Om du ännu inte blivit medlem så går det bra att bli det först. Betala ett valfritt belopp 100-300kr till vår swish eller bankgiro. Ange ditt namn och en mejladress där vi kan nå dig med utskick.
Bankgiro 5507 - 7473, Swish 123 - 217 5776

Ansökningsformulär

 
 
 
 
 
 
Jag har läst och förstår vad jag behöver göra om jag får stipendiet.
 
Föreningen får dela min berättelse på sociala medier och sin hemsida.
Föreningen får dela min berättelse på sociala medier och sin hemsida men jag vill i så fall vara anonym.
Föreningen får inte dela vidare min berättelse.
 
 
Den sökande är medlem i föreningen