Om belöningsbaserad träning

Belöningsbaserad hästträning (även kallat klickerträning) syftar på den träningsteknik och det förhållningssätt till hästen som innebär att beteenden lärs in och upprätthålls med hjälp av positiv förstärkning. Fokus ligger på att förstärka önskvärda beteenden istället för att korrigera det oönskade. Vi strävar efter att minimera användandet av negativ förstärkning i vår träning och avstår från att använda eskalerande eller upprepat tryck och positiv bestraffning. Träningen delas upp i små konkreta delmål så att det blir lätt för hästen att göra rätt och ofta används en klicker eller annan markör för förbättrad tajming.


En viktig del i det belöningsbaserade förhållningssättet är att vår träning alltid bygger på observerbara beteenden och på de responser vi får från hästen, inte på hur vi tycker att hästen bör agera. Vi strävar även efter att i möjligaste mån ge hästen chans till val och egenkontroll och har hästens behov och naturliga beteenden i åtanke.

Olika begrepp

Förstärkning - ökar förekomsten av ett beteende.
Bestraffning - minskar förekomsten av ett beteende.
Positiv förstärkning - att lägga till något som leder till ökad förekomst av ett beteende, exempelvis matbelöning.
Negativ förstärkning - att ta bort något som leder till ökad förekomst av ett beteende, exempelvis att lätta på trycket från skänkel eller bett.
Positiv bestraffning - att lägga till något som leder till minskad förekomst av ett beteende, exempelvis att ropa till eller smälla till hästen med ett spö. 
Negativ bestraffning - att ta bort något som leder till minskad förekomst av beteende, exempelvis att sluta klia hästen eller att flytta handen du matar med så att hästen inte når.