Belöningsbaserade hästtränare

Vill du synas på vår tränarlista? Fyll i formuläret nedan! 


För att stå med på listan över belöningsbaserade tränare ska du vara medlem i BHIS, ha F-skatt och ha en hemsida eller Facebook företagssida där du presenterar din verksamhet. Där ska det finnas lätt tillgänglig information (CV) om din egen utbildning/utveckling inom belöningsbaserad träning och ett väl synligt utbud av kurser och/eller lektioner/träningar som är baserade på belöningsbaserade principer enligt BHIS stadgar. Presumtiv kund som klickar sig vidare från BHIS tränarlista ska ha lätt att hitta till belöningsbaserade tjänster på din sida. Om det finns andra tjänster i utbudet som inte är baserade på belöningsbaserade principer ska det också tydligt framgå vilka tjänster/produkter det gäller. För att finnas med på listan förbinder du dig att den belöningsbaserade träningen sker enligt de principer som anges i föreningens stadgar. Det innebär följande:

– Beteenden lärs in och upprätthålls med hjälp av positiv förstärkning. 

– Fokus ligger på att förstärka önskvärda beteenden istället för att korrigera det oönskade.

– Du strävar efter att minimera användandet av negativ förstärkning i din träning och avstår från att använda eskalerande eller upprepat tryck och positiv bestraffning.

– Träningen delas upp i små konkreta delmål så att det blir lätt för hästen att göra rätt och ofta används en klicker eller annan markör för förbättrad tajming.

– Din  träning bygger alltid på observerbara beteenden och på de responser du får från hästen, inte på hur du tycker att hästen bör agera. 

– Du strävar även efter att i möjligaste mån ge hästen chans till val och egenkontroll.

 

Termerna är hämtade från beteendeanalysens område och terminologin ovan syftar alltså på de beteendeanalytiska definitionerna.

 
 
 
 
 
 
 
Jag känner till föreningens stadgar och undervisar enligt de träningsprinciper som anges i dem.
 
Jag uppfyller övriga krav beskrivna i texten ovan.
 
Jag godkänner att föreningen hanterar mina personuppgifter enligt föreningens integritetspolicy.