Vilka är vi?

Belöningsbaserad hästträning i Sverige är en ideell förening vars syfte och huvudsysselsättning är att sprida kunskap om belöningsbaserad hästträning samt utgöra en samlingspunkt för alla intresserade. Föreningen bildades i april 2020 och har för närvarande omkring 400 medlemmar.


I styrelsen ingår:

Maria Yttermyr, ordförande

Sara Ellevik, vice ordförande

Camilla Jedberger, kassör

Lottie Eriksson, sekreterare

Johanna Johansson, ordinarie ledamot

Jenny Madestam, suppleant
Marit Hedlund, suppleant

Föreningens stadgar

Personuppgifter

Kontakta oss