Vilka är vi?

Belöningsbaserad hästträning i Sverige är en ideell förening vars syfte och huvudsysselsättning är att sprida kunskap om belöningsbaserad hästträning samt utgöra en samlingspunkt för alla intresserade. Föreningen bildades i april 2020.


I styrelsen

Maria Yttermyr, ordförande

Sara Ellevik, vice ordförande

Camilla Jedberger, kassör

Lottie Eriksson, sekreterare

Johanna Johansson, ordinarie ledamot

Jenny Madestam, suppleant
Marit Hedlund, suppleant

Adress

Belöningsbaserad Hästträning i Sverige

c/o Maria Yttermyr

Björkstavägen 9

741 90 Knivsta


Organisationsnummer

802530-7789

Föreningens stadgar

Personuppgifter

Kontakta oss