Lästips

Böcker om belöningsbaserad hästträning 

 • Teaching Horses with Positive Reinforcement – Katherine Bartlett (2018)
 • Scentwork for Horses – Rachaël Draaisma (2020)
 • Equine Empowerment, a Guide to Positive Reinforcement Training – Jessica Gonzalez (2018)
 • Relation före prestation : vänskap & samarbete med belöningsbaserad träning – Anna Stavholm (2019)
 • Humane, Science Based Horse Training – Alize Veillard-Muckensturm (2017)
 • Connection Training: The Heart and Science of Positive Horse Training – Hannah Weston & Rachel Bedingfield (2019)
 • Rida med klicker: Belöningsbaserad hästträning – en inspiration – Susanne Åkesson (2017)

Böcker om belöningsbaserad träning

 • Skjut inte hunden – Karen Pryor (2003)
 • Vägen till djurets inre: Vad klickerträning kan lära oss om alla djur – Karen Pryor (2013)

Böcker om hästens beteende och välfärd

 • Language Signs and Calming Signals of Horses – Rachaël Draaisma (2017)
 • Djurens beteende: Och orsakerna till det – Per Jensen (2006)
 • Equine Behaviour: A Guide for Veterinarians and Equine Scientists – Paul McGreevy (2012)
 • Equitation Science – Paul McGreevy (2018)
 • Horses in Company – Lucy Rees (2017)
 • The Welfare of Horses – Natalie Waran (2002)