Innan du börjar träna din häst

Innan du börjar träna din häst ska du ha kännedom om din hästs hälsoläge och se till att den hålls i en bra miljö. Du behöver också ha kunskap om hästens beteende, behov och hur den uppfattar och förstår omvärlden.

Hästens naturliga beteenden och behov
Den allra största delen av dygnet spenderar hästen utan dig och det viktigaste för din hästs välfärd är därför att den hålls på ett sätt där den kan tillgodose sina behov och få utlopp för sina naturliga beteenden. En häst som inte får möjlighet till det kommer inte att må bra och den kommer också bli svårare, och kanske till och med farlig, att träna. Grunden i en god hästhållning är att hästen kan ha ett socialt liv med andra hästar, har möjlighet att äta bra grovfoder under så lång tid av dygnet som möjligt, och kan röra sig fritt över tillräckligt stora ytor. På hastsverige.se kan du läsa mer om hästens beteende och välfärd

Att förstå hästens beteende
För att kunna ta hänsyn till din hästs mående och välfärd och för att få en fungerande träning behöver du ha förståelse för din hästs beteende, hur den uppfattar omvärlden och hur den lär sig. Hur ser din häst ut när den är lugn, och hur beter den sig när den är rädd eller stressad? Förstår hästen vad du vill att den ska göra? Här kan du läsa om hästens kroppsspråk, sinnen, inlärning och kognition. Under Lästips på vår sida kan du hitta mer om hästens välfärd, beteende och träning.


Frisk och skadefri
Vet du säkert att din häst är frisk och utan skador? Om hästen inte mår bra kan det, för både din och hästens skull, vara bättre att du lägger din energi på annat än träning. Du kan till exempel berika hästens miljö på olika sätt. Här kan du läsa mer om berikning

Sjukdom och skador påverkar hästens beteende och kan göra att den reagerar annorlunda gentemot sin omgivning. En häst som har ont eller är sjuk kan bli mer oberäknelig och kan bete sig på sätt som vi uppfattar som irrationellt. Tänk också på att det inte bara är själva sjukdomen eller skadan i sig som kan påverka hästen. En häst som står på boxvila eller i sjukhage till exempel, kan inte utföra alla beteenden som är viktiga för den och det påverkar hur den mår och hur den beter sig. Här får du tips om hur du kan se att hästen mår bra och vad som är viktigt att tänka på när din häst har ont och hur hästen visar tecken på smärta.

Har din hästs beteende förändrats eller upplever du att den har problembeteenden?


Det första du ska göra är i så fall att kontakta en veterinär eller etolog. En veterinär kan undersöka om hästen är frisk och skadefri och en etolog kan göra en beteendeutredning. Handlar det om en ren träningsfråga tar du hjälp av en tränare.

Att träna en häst som inte är frisk

Om träningen inte riskerar att hindra läkning eller tillfrisknande kan belöningsbaserad träning vara en uppskattad aktivering för hästen. Det kan också vara till nytta när man hanterar och behandlar en sjuk eller skadad häst. Prova vilka övningar som inte riskerar att göra hästen frustrerad eller allt för uppspelt och fokusera gärna på lugna beteenden. 

Vi rekommenderar alltid att ta hjälp av en tränare när man börjar med belöningbaserad träning men detta är ännu viktigare om man ska träna hästar som inte mår helt bra. 

Är du redo att börja träna? Här får du tips om hur du kan sätta igång!