Välkommen till vårt årsmöte och en föreläsning om prehabträning! 

Föreningen Belöningsbaserad hästträning i Sverige kallar till årsmöte den 17 mars 2024. Mötet inleds med föreläsningen ”Prehab – förebyggande träning för hållbara hästar” med Hanna Jernstedt Larnemark från Motivationsträning för häst. Start kl. 17.00. Ca kl 19 följer årsmötesförhandlingar.


För att vara röstberättigad på mötet skall du vara minst 15 år samt ha betalt medlemsavgift för 2024 senast den 17 februari. Du behöver kunna medverka med både bild och ljud för att din röst ska räknas och du behöver vara inloggad i Zoom med ditt eget namn.


Klicka här för att få veta hur du blir medlem.


Medlemmar har rätt att skicka skriftliga förslag som de vill att årsmötet ska rösta om. Sådana förslag ska ha inkommit senast den 25 februari till info@bhis.se


Fullständig kallelse med dagordning och årsmöteshandlingar kommer att skickas ut per e-post senast 10 dagar innan mötet.


Här hittar du evenemanget på facebook.


Varmt välkomna!unsplash