Välkommen till vårt årsmöte och en föreläsning om inlärningspsykologi! 

Föreningen Belöningsbaserad hästträning i Sverige kallar till årsmöte den 26 mars 2023. Mötet äger rum via Zoom. Mötet inleds med föreläsningen ”Varför gör vi så? Inlärningspsykologi för både häst och människa” med Carolina Fransson. Start kl. 17.00. Ca kl 19 följer årsmötesförhandlingar.


För att vara röstberättigad på mötet skall du vara minst 15 år samt ha betalt medlemsavgift för 2023 senast den 26 februari. Du behöver kunna medverka med både bild och ljud för att din röst ska räknas och du behöver vara inloggad i Zoom med ditt eget namn.


Klicka här för att få veta hur du blir medlem.


Medlemmar har rätt att skicka skriftliga förslag som de vill att årsmötet ska rösta om. Sådana förslag ska ha inkommit senast den 5 mars till info@bhis.se


Fullständig kallelse med dagordning och årsmöteshandlingar kommer att skickas ut per e-post senast 10 dagar innan mötet.


Länk till facebookevenemanget


Varmt välkomna!